Các Loại Kháng Sinh Khác

Clindamycin 150mg
Mã sản phẩm: D C27 NB
Đăng ngày 27-08-2014 09:31:19 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-33562-19

Tiphaprim 960
Mã sản phẩm: D T14 CB
Đăng ngày 13-08-2014 10:09:01 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-34248-20