Sản phẩm
Đạt Tương Đương Sinh Học
 
Ngôi Sao Thuốc Việt
 
Tiphacetam
 

Giảm đau - hạ sốt

Paracetamol 500mg
Mã sản phẩm: D P11 NM
Đăng ngày 13-08-2018 03:22:05 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐK: VD-23664-15

Paindol Extra
Mã sản phẩm: D P13 TC
Đăng ngày 13-08-2018 09:14:01 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-26269-17

Tiphacold
Mã sản phẩm: D T22 NB
Đăng ngày 13-08-2014 09:44:02 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-28056-17

Paracetamol 500mg
Mã sản phẩm: D P10 NM
Đăng ngày 13-08-2014 08:33:26 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200viên SĐk: VD-23665-15