Hệ Tiêu Hóa

Motidoperid
Mã sản phẩm: D M14 TB
Đăng ngày 07-10-2020 07:43:02 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-26266-17

Spasmapyline
Mã sản phẩm: D S14 TB
Đăng ngày 16-09-2014 08:13:18 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 20 vỉ x 15 viên SĐK: VD-29845-18

Sorbitol
Mã sản phẩm: D S06 BG
Đăng ngày 15-08-2014 07:40:40 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 20 gói x 5g SĐK: VD-33566-19

No-Panes
Mã sản phẩm: D N05 TB
Đăng ngày 14-08-2014 04:20:59 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-27063-17

Tipharan
Mã sản phẩm: D T26 TB
Đăng ngày 13-08-2014 11:14:15 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 20 viên SĐK: VD-28063-17