Sản phẩm
Logo
Auclanityl
LOgo dang ky bo cong thuong
Đạt Tương Đương Sinh Học
 
Ngôi Sao Thuốc Việt
 
Tiphacetam
 
gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;
Logo Tipharco

Hen - Suyễn

Salbutamol 2mg
Mã sản phẩm: D S01 TC
Đăng ngày 12-08-2014 11:22:41 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-23028-15

Theophylin 100mg
Mã sản phẩm: TIP000035
Đăng ngày 12-08-2014 11:12:19 PM
Giá: Liên hệ
Đang cập nhật

Salbutamol 2mg
Mã sản phẩm: D S01 TB
Đăng ngày 12-08-2014 10:55:23 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 20 viên SĐK: VD-23028-15