Sản phẩm
Logo
Auclanityl
LOgo dang ky bo cong thuong
Đạt Tương Đương Sinh Học
 
Ngôi Sao Thuốc Việt
 
Tiphacetam
 
gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;
Logo Tipharco

Ho - cảm

Terpin codein
Mã sản phẩm: D T106 ĐB
Đăng ngày 14-08-2014 03:22:15 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-14773-11

Acetylcystein 200mg
Mã sản phẩm: D A32 NB
Đăng ngày 14-08-2014 02:23:40 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-13874-11