Thuốc Ho & Cảm

Ambroxol 30mg
Mã sản phẩm: D A18 TC
Đăng ngày 06-10-2020 03:08:01 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-29138-18

Dextromethorphan
Mã sản phẩm: D D07 PB
Đăng ngày 14-08-2014 02:13:41 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-31917-19

Bromhexin 8mg
Mã sản phẩm: D B03 TB
Đăng ngày 14-08-2014 02:01:09 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-27059-17

Ambroxol 30mg
Mã sản phẩm: D A18 TB
Đăng ngày 14-08-2014 01:55:09 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-29138-18

Acetylcystein 200mg
Mã sản phẩm: D A32 NC
Đăng ngày 14-08-2014 01:28:18 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-31912-19

Acetylcystein 200mg
Mã sản phẩm: D A32 NB
Đăng ngày 14-08-2014 01:23:40 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-31912-19

Tiphacold
Mã sản phẩm: D T22 NB
Đăng ngày 13-08-2014 09:44:02 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-28056-17