Sản phẩm
Đạt Tương Đương Sinh Học
 
Ngôi Sao Thuốc Việt
 
Tiphacetam
 

Thuốc Ho & Cảm

Ambroxol 30mg
Mã sản phẩm: D A18 TC
Đăng ngày 06-10-2020 10:08:01 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-29138-18

Dextromethorphan
Mã sản phẩm: D D07 PB
Đăng ngày 14-08-2014 09:13:41 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-31917-19

Bromhexin 8mg
Mã sản phẩm: D B03 TB
Đăng ngày 14-08-2014 09:01:09 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-27059-17

Ambroxol 30mg
Mã sản phẩm: D A18 TB
Đăng ngày 14-08-2014 08:55:09 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-29138-18

Acetylcystein 200mg
Mã sản phẩm: D A32 NC
Đăng ngày 14-08-2014 08:28:18 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-31912-19

Acetylcystein 200mg
Mã sản phẩm: D A32 NB
Đăng ngày 14-08-2014 08:23:40 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-31912-19

Tiphacold
Mã sản phẩm: D T22 NB
Đăng ngày 13-08-2014 04:44:02 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-28056-17