Sản phẩm
Logo
Auclanityl
LOgo dang ky bo cong thuong
Đạt Tương Đương Sinh Học
 
Ngôi Sao Thuốc Việt
 
Tiphacetam
 
gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;
Logo Tipharco

Kháng sinh Betalactam

Auclanityl 500/125mg
Mã sản phẩm: D A30 PA/1
Đăng ngày 17-07-2018 10:44:25 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-29842-18

Auclatyl 875/125mg
Mã sản phẩm: D A39 PA
Đăng ngày 17-07-2018 10:23:40 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 7 viên SĐK: VD-29842-18

Auclanityl 875/125mg
Mã sản phẩm: D A29 PA
Đăng ngày 17-07-2018 09:52:11 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 7 viên SĐK: VD-27058-17

Vantamox 500mg
Mã sản phẩm: D V12 NB
Đăng ngày 17-07-2018 09:45:14 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-27070-17

Amoxicilin 500mg
Mã sản phẩm: D A07 NB
Đăng ngày 16-07-2018 10:05:51 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-29141-18

Amoxicilin 250mg
Mã sản phẩm: D A27 BG
Đăng ngày 16-07-2018 09:46:08 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 100 gói x 5g S ĐK: VD-29140-18

Amoxicilin 250mg
Mã sản phẩm: D A06 NC
Đăng ngày 16-07-2018 09:08:16 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-29139-18

Amoxicilin 250mg
Mã sản phẩm: D A06 NB
Đăng ngày 16-07-2018 08:59:02 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-29139-18

Tiphanicef 300
Mã sản phẩm: D T121 NX
Đăng ngày 14-02-2020 01:15:00 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-33567-19

Cefixim 100mg
Mã sản phẩm: D C39 BG
Đăng ngày 11-08-2014 02:37:51 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 20 gói x 1,5g

Auclanityl 250/31,25mg
Mã sản phẩm: D A31 BG
Đăng ngày 11-08-2014 12:10:17 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 12 gói x3,8g SĐK: VD-25779-16