Nhóm Cephalosporin

Tiphadocef 100
Mã sản phẩm: D T07 NB/1
Đăng ngày 29-09-2020 11:58:20 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-28057-17

Tiphadocef 200
Mã sản phẩm: D T02 PB/1
Đăng ngày 29-09-2020 11:45:02 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-28058-17

Tiphadocef 100
Mã sản phẩm: D T25 BG/1
Đăng ngày 29-09-2020 11:41:18 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 20 gói x 3g SĐK: VD-29149-18

Tiphanicef 125
Mã sản phẩm: D T11 BG
Đăng ngày 29-09-2020 11:35:18 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 gói x1,5g SĐK: VD-29151-18

Cefcenat 500
Mã sản phẩm: D C26 PA/1
Đăng ngày 29-09-2020 11:18:13 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-32889-19

Cefcenat 250
Mã sản phẩm: D C25 PA/2
Đăng ngày 29-09-2020 11:14:35 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x10 viên SĐK: VD-33559-19

Cefalexin 500mg
Mã sản phẩm: D C20 NC
Đăng ngày 29-09-2020 10:32:44 PM
Giá: Liên hệ
Chai 100 viên (xanh đậm-xanh nhạt) SĐK: VD-31915-19

Cefalexin 500mg
Mã sản phẩm: D C67 NC
Đăng ngày 29-09-2020 10:28:41 PM
Giá: Liên hệ
Chai 100 viên (xanh đậm-xanh dương) SĐK: VD-30507-18

Cefalexin 500mg
Mã sản phẩm: D C21 NC
Đăng ngày 29-09-2020 10:23:08 PM
Giá: Liên hệ
Chai 100 viên (đỏ bạc-tím bạc) SĐK: VD-31916-19

Tiphanicef 300
Mã sản phẩm: D T121 NX
Đăng ngày 14-02-2020 01:15:00 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-33567-19

Cefalexin 250mg
Mã sản phẩm: D C31 NC
Đăng ngày 17-08-2014 09:45:38 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-20819-14

Cefalexin 250mg
Mã sản phẩm: D C31 NB
Đăng ngày 17-08-2014 09:43:27 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-20819-14

Cefaclor 125mg
Mã sản phẩm: D C 17 BG
Đăng ngày 17-08-2014 09:16:29 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 20 gói x 3,2g SĐK: VD-29143-18

cefditoren 200
Mã sản phẩm: D C71 PA
Đăng ngày 13-08-2014 05:17:50 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-33560-19

Cefixim 100mg
Mã sản phẩm: D C28 NB/1
Đăng ngày 13-08-2014 05:02:50 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-20251-13

1 2  Trang sau