Nhóm Macrolid

Roxithromycin 150mg
Mã sản phẩm: D R01 PB
Đăng ngày 28-08-2014 08:37:32 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-31920-19

Mapigyl
Mã sản phẩm: D M08 PB
Đăng ngày 13-08-2014 09:13:29 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 8 viên SĐK: VD-34245-20

Clarithromycin 500mg
Mã sản phẩm: D C14 PA
Đăng ngày 12-08-2014 09:12:00 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK: VD-33561-19