Nhóm Penicilin

Auclatyl 500mg/125mg
Mã sản phẩm: D A40 PA/1
Đăng ngày 29-09-2020 04:33:02 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-30506-18

Auclanityl 562,5mg
Mã sản phẩm: D A38 PA
Đăng ngày 17-09-2020 04:35:50 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-27057-17

Auclanityl 500/62,5mg
Mã sản phẩm: D A16 BG
Đăng ngày 17-09-2020 04:30:25 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 12 gói x 3,8g SĐK: VD-33165-19

Amoxicilin 500mg
Mã sản phẩm: D A07 NC
Đăng ngày 17-09-2020 03:27:21 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên VD-29139-18

Amoxicilin 250mg
Mã sản phẩm: D A21 BG
Đăng ngày 15-09-2020 11:59:12 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 20 gói x 3g SĐK: CAM N0019IP-19

Auclanityl 500/125mg
Mã sản phẩm: D A30 PA/1
Đăng ngày 17-07-2018 10:44:25 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-29842-18

Auclatyl 875/125mg
Mã sản phẩm: D A39 PA
Đăng ngày 17-07-2018 10:23:40 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 7 viên SĐK: VD-29842-18

Auclanityl 875/125mg
Mã sản phẩm: D A29 PA
Đăng ngày 17-07-2018 09:52:11 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 7 viên SĐK: VD-27058-17

Vantamox 500mg
Mã sản phẩm: D V12 NC
Đăng ngày 17-07-2018 09:45:14 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-27070-17

Amoxicilin 500mg
Mã sản phẩm: D A07 NB
Đăng ngày 16-07-2018 10:05:51 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-29141-18

Amoxicilin 250mg
Mã sản phẩm: D A06 NC
Đăng ngày 16-07-2018 09:08:16 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-29139-18

Amoxicilin 250mg
Mã sản phẩm: D A06 NB
Đăng ngày 16-07-2018 08:59:02 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-29139-18

Auclanityl 250/31,25mg
Mã sản phẩm: D A31 BG
Đăng ngày 11-08-2014 12:10:17 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 12 gói x3,8g SĐK: VD-25779-16