Sản phẩm
Logo
Auclanityl
LOgo dang ky bo cong thuong
Đạt Tương Đương Sinh Học
 
Ngôi Sao Thuốc Việt
 
Tiphacetam
 
gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;
Logo Tipharco

Thấp khớp - kháng viêm - giảm đau

Glucosamin sulfat 500mg
Mã sản phẩm: D G04 NC
Đăng ngày 06-09-2018 02:59:05 AM
Giá : 1 VND
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-24856-16

Glucosamin sulfat 500mg
Mã sản phẩm: D G04 NB
Đăng ngày 03-09-2018 09:31:12 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-24856-16

Meloxicam 7,5mg
Mã sản phẩm: D M02 TA
Đăng ngày 12-08-2014 10:05:36 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-25278-16