Sản phẩm
Đạt Tương Đương Sinh Học
 
Ngôi Sao Thuốc Việt
 
Tiphacetam
 

Thấp khớp - kháng viêm - giảm đau

Glucosamin sulfat 500mg
Mã sản phẩm: D G04 NC
Đăng ngày 06-09-2018 01:59:05 PM
Giá : 1 VND
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-24856-16

Glucosamin sulfat 500mg
Mã sản phẩm: D G04 NB
Đăng ngày 04-09-2018 08:31:12 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-24856-16

Meloxicam 7,5mg
Mã sản phẩm: D M02 TA
Đăng ngày 13-08-2014 09:05:36 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-25278-16