Thuốc Giảm Đau & Hạ Sốt

Tiphadol 250
Mã sản phẩm: D T138 BG
Đăng ngày 05-10-2020 11:16:13 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 25 gói x 1,5g SĐK: VD-28060-17

Tiphadol 150
Mã sản phẩm: D T137 BG
Đăng ngày 05-10-2020 11:12:44 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 25 gói x 1,5g SĐK: VD-28059-17

Paracetamol 500mg
Mã sản phẩm: D P12 NM
Đăng ngày 05-10-2020 11:03:54 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐk: VD-25280-16

Paracetamol 500mg
Mã sản phẩm: D P09 NM
Đăng ngày 05-10-2020 11:00:45 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐk: VD-24859-16

Paracetamol 500mg
Mã sản phẩm: D P11 NM
Đăng ngày 13-08-2018 04:22:05 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐK: VD-23664-15

Tiphadol 500
Mã sản phẩm: D T43 CB
Đăng ngày 12-08-2018 10:32:23 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-20821-14

Tiphadol 650
Mã sản phẩm: D T10 CB
Đăng ngày 13-08-2014 11:04:38 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-17535-12

Tiphadol 325
Mã sản phẩm: D T08 CC
Đăng ngày 13-08-2014 10:58:23 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x100 viên SĐK: VD-18355-13

Tiphadol 325
Mã sản phẩm: D T08 CB
Đăng ngày 13-08-2014 10:56:52 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-18355-13