Thuốc Giảm Đau & Hạ Sốt

Tiphadol 250
Mã sản phẩm: D T138 BG
Đăng ngày 05-10-2020 11:16:13 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 25 gói x 1,5g SĐK: VD-28060-17

Tiphadol 150
Mã sản phẩm: D T137 BG
Đăng ngày 05-10-2020 11:12:44 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 25 gói x 1,5g SĐK: VD-28059-17

Paracetamol 500mg
Mã sản phẩm: D P12 NM
Đăng ngày 05-10-2020 11:03:54 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐk: VD-25280-16

Paracetamol 500mg
Mã sản phẩm: D P09 NM
Đăng ngày 05-10-2020 11:00:45 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐk: VD-24859-16

Paracetamol 500mg
Mã sản phẩm: D P11 NM
Đăng ngày 13-08-2018 04:22:05 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200 viên SĐK: VD-23664-15

Paracetamol 500mg
Mã sản phẩm: D P10 NM
Đăng ngày 12-08-2014 09:33:26 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 200viên SĐk: VD-23665-15