Thuốc Kháng Histamin & Kháng Dị Ứng

Tiphallerdin
Mã sản phẩm: D T67 TB
Đăng ngày 06-10-2020 05:24:25 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK: VD-24282-16

Tiphades
Mã sản phẩm: D T148 TB
Đăng ngày 06-10-2020 05:16:27 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-23031-15

Clorpheniramin 4mg
Mã sản phẩm: D C05 CM
Đăng ngày 06-10-2020 05:12:20 AM
Giá : 1 VND
Hộp 1 chai x 200 viên SĐK: VD-23663-15

Clorpheniramin 4mg
Mã sản phẩm: D C05 CB
Đăng ngày 06-10-2020 05:10:10 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 20 viên SĐK: VD-23663-15

Cetirizin 10mg
Mã sản phẩm: D C42 NM
Đăng ngày 11-09-2014 03:45:58 AM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-28047-17