Thuốc Kháng Viêm Không Steroid

Diclofenac 75mg
Mã sản phẩm: D D05 PM
Đăng ngày 05-10-2020 11:31:32 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-31918-19

Antiartrein
Mã sản phẩm: D A02 NB
Đăng ngày 05-10-2020 11:23:14 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK: VD-31207-18

Paindol Extra
Mã sản phẩm: D P13 TC
Đăng ngày 12-08-2018 10:14:01 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 1 chai x 100 viên SĐK: VD-26269-17

Meloxicam 7,5mg
Mã sản phẩm: D M02 TA
Đăng ngày 12-08-2014 10:05:36 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-25278-16

Diclofenac 75mg
Mã sản phẩm: D D05 PB
Đăng ngày 12-08-2014 10:01:22 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK: VD-31918-19

Paindol Extra
Mã sản phẩm: D P13 TB
Đăng ngày 12-08-2014 09:39:51 PM
Giá: Liên hệ
Hộp 25 vỉ x 20 viên SĐK: VD-26269-17